Kursstart och kallelse:
Innan kursen startar får du en kurs-information/kallelse med lokal och tider angivna. Med kurs-informationen/ kallelsen följer också instruktioner om och hur var anmälningsavgift och kurs-/deltagaravgift skall betalas.

Fleråriga utbildningar:
En anmälan till en kurs är bindande.
Om du återtar din anmälan tidigare än 7 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 10 % av kurs-/deltagaravgift, dock lägst 150 skr och högst 1500 skr. Om du återtar anmälan senare än en 7 dagar före kursstart debiteras en avgift som kan uppgå till högst halva kurs-/deltagaravgift.

Administrationsavgiften, för de fleråriga utbildningarna, som är 1500 Skr betalas före kursstart.
Kurs-/deltagaravgiften, (avgift/termin)* som är 13500 Skr, betalas vid kursstart eller enligt överenskommelse med skolans administration.

Delbetalning av kurs-/deltagaravgiften kan göras.
Kontakta administrationen via mail: info@jianshi.com

Återtagande av anmälan efter kursstart:
Om du avbryter ditt deltagande i kursen när den har startat är du skyldig att erlägga full kurs-/deltagaravgift (avgift/termin)*.

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, återbetalas ej utnyttjad del av kursavgiften (avgift/studieår)* med avdrag för studiematerial.

Ändrade tider:
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Du har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.
Om vi tvingas avbryta en pågående kurs på grund av oförutsedda händelser, t.ex. stort bortfall av deltagare m.m. återbetalas ej utnyttjad del av kursavgiften (avgift/termin)* med avdrag för studiematerial.

Reklamation:
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.


Behandling av personuppgifter enligt
Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen IT-behandlar
vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du vill avböja
fortsatt information, skriv till oss via mail
info@jianshi.com

*Avgift/termin avser 12 undervisningsdagar samt tillgång till internetbaserad Kursplattform med tillhörande undervisnings- och studiematerial via internet.