• Denna kurs handlar om frågeställningarna; Medicinsk qigong vad är det? På vilket sätt kan jag använda mig av qigong för att stärka och främja min hälsa?